We komen binnen en tussen organisaties steeds meer taaie vraagstukken tegen. De technische en sociale complexiteit neemt toe en de tijd dringt. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen en niemand komt in zijn eentje tot resultaat. Het gaat om samenhang en verantwoordelijkheid nemen. Ik formuleer graag antwoorden door het aangaan van een scherp, gezamenlijk proces.

Als adviseur, projectmanager en sociaal ondernemer heb ik een voorliefde voor ingewikkelde vraagstukken. Ik zet netwerkstructuren op, ontwikkel initiatieven en begeleid teams bij het realiseren van resultaat in projecten en programma’s. Ik heb ervaring in de industrie, detail- en groothandel, ICT en energiesector. In de afgelopen jaren was ik vooral actief in de zorg, overheid, financiële dienstverlening en het onderwijs.

Wat op prijs wordt gesteld is mijn vermogen om processen creatief en overzichtelijk vorm te geven. Wat onduidelijk is wordt helder, wat vast zit komt in beweging. Klanten waarderen mij ook om mijn integriteit. Ik schrik er niet voor terug om (liefdevol) te confronteren. Het klaren van de lucht geeft ruimte voor verandering.


Regulier onderwijs

 • Middelbare school, Engeland en Veenendaal
 • Organisatie- en sociale psychologie, Utrecht
 • Nevenstudie bestuurskunde, Leiden

Werkervaring

 • Van Leer Consult, onderdeel van Van Leer Neder­land
 • Training Services & Advies (TSA), onderdeel van de OVD Groep
 • ARCUS Human Capital Improvement, onderdeel van de OVD Groep
 • Ordina Sociale Zekerheid & Pensioenen
 • NUON
 • Kern Konsult, bureau voor organisatieontwikkeling
 • Van Vieren Adviesgemeenschap
 • AcCompany Organisatieontwikkeling | ENNU, voor de verandering

Vakopleidingen

 • Sociocratie 3.0, Rebelwise
 • Projectmatig creëren, creatieregie, kernkwaliteiten, Kern Konsult
 • Foundation course Prince2, NUON Academy
 • Reinventing Organizations en zelfsturing, Het Eerste Huis
 • Persoonlijk leiderschapstraject The Matrix, Common Purpose
 • Systemisch werk en Theory U, Hellinger Instituut
 • Foundation course Theory U, Presencing Institute
 • Spiral Dynamics practitioners course, Center for Human Emergence
 • Interne ISO-auditoropleiding, OVD-TSA
 • Organiseren van verandering, De Galan & Voigt
 • Synectics Creatief Probleemoplossen en Coachingsvaardigheden, Van Leer Consult

Persoonlijk

 • Geboren op 02-02-1965 in Veenendaal
 • Jeugd doorgebracht in Zweden en Engeland; in 1980 weer naar Nederland verhuisd
 • Gewoond in Veenendaal, Utrecht, Amsterdam en Bussum
 • Sinds 2008 wonend op IJburg, Amsterdam
 • Getrouwd met twee-plus-twee kinderen – en onze hond Chouffie

Sectoren

Actueel

 • Rijksoverheid | Provincies | Gemeenten
 • Zorg | Ouderenzorg | Business continuïteitsmanagement bij zorginstellingen
 • Sociaal domein | Maatschappelijk opvang | Dak- en thuisloze jongeren
 • Wijkopbouw | Opvang statushouders | Opvang ongedocumenteerden
 • Natuurbeheer

Verleden

 • Industrie
 • HRM | management development
 • Detail- en groothandel
 • Financiële instellingen

Eigenschappen

Kwaliteiten

 • Resultaatgericht
 • Oplossingsgericht
 • Creatief
 • Aandacht en nieuwsgierig
 • Verbindend

Kleurentaal

 • Insights: geel, ondersteund rood en groen
 • Spiral Dynamics / Management Drives: geel, ondersteund oranje en groen
 • Twijnstra-Gudde: wit, ondersteunend rood en groen

De geschiedenis herhaalt zich

Wat niet veel mensen weten

Op de rand staan

Een tijdje terug had ik een onderhoudend gesprek met de 85-jarige tweelingzus van mijn wijle vader. Het ging over vroeger, het leven van mijn Duitse grootmoeder, hun gezin, mijn eigen gezin en uiteindelijk over mij. Ik schrok. Er werden opeens langjarige patronen zichtbaar: flexibel zijn, zelfstandigheid, je aanpassen, onafhankelijkheid… Maar ook patronen van niet-geworteld zijn, erbij willen horen en niet helemaal passen.

Mijn oma kwam na de eerste wereld oorlog naar Nederland en werd hier nooit volledig geaccepteerd. Het gezin verhuisde in 1942 van Losser naar Rotterdam (hoe kan mijn opa hier in hemelsnaam toe besloten hebben?) en tot aan haar dood was mijn grootmoeder een ‘moffin’. Ik herken bepaalde patronen uit mijn eigen leven. Wij hebben in het buitenland gewoond en ook al spraken wij de taal, wij bleven ‘kaaskoppen’. Het op-de-rand-staan zet zich in mij voort. Hoe betrokken ik als adviseur ook ben voor mensen met wie ik samenwerk blijf ik een ‘externe’.

Als ik heel eerlijk ben dan voel ik mij op die plek wel thuis. Ik sta er namelijk al mijn hele leven en – nu blijkt – misschien wel veel langer dan dat.