door-het-hek

Foute vrienden

De Ervaringsreis is indrukwekkend. Jongeren nemen ons letterlijk en figuurlijk mee in hun wereld. Ze vertellen hun verhaal en laten ons zien hoe (en waar!) ze overleven. In een elektriciteitshuisje, niet kunnen slapen omdat je bang bent dat je spullen gestolen worden door de drugsverslaafden met wie je deze slaapplek in het bos moet delen. En de onlogica van het systeem: teruggestuurd worden naar je ‘fouten vrienden’ als de vicieuze cirkel wilt doorbreken maar plots niet meer voldoet aan de eis van ‘regiobinding’. 

Bekijk de filmimpressie

Eigen opdracht in samenwerking met betrokken professionals uit het werkveld van een centrumgemeente in het midden van het land

"We ervaren een nijpend maatschappelijk probleem maar de gemeente lijkt het niet te willen zien...

Dak- en thuislozen jongeren lopen vast omdat ze tegen obstakels aanlopen die wij als overheid en professionals met elkaar opwerpen. De machteloosheid is groot. Onder de jongeren, onder hun naasten maar ook onder professionals. We kaarten het aan maar de gemeente erkent de problemen. En nu..?

Opdracht

Creëer een beweging onder jongeren, hun naasten en professionals in de regio, zodat partijen hun krachten bundelen om de zorg en opvang van dak- en thuisloze jongeren wezenlijk te verbeteren. Doe dit op zo'n manier dat de gemeente op een constructief en prikkelende manier wordt uitgedaagd om mee te doen.

Samenwerking

Ons kernteam bestond uit een manager van een welzijnsorganisatie, twee bemoeizorgers en ikzelf.

Wij werden bijgestaan door de Stichting Zwerfjongeren Nederland en het landelijk Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van Paul Blokhuis, staatsecretaris bij VWS, en een grote groep professionals, ervaringsdeskunidge jongeren en naasten uit de regio.

Mijn rollen

Kwartiermaker                             Procesbegeleider

Looptijd

3 maanden

Aanpak

De 50 belangrijkste spelers zijn uitgenodigd voor een ervaringsreis waarin dak- en thuisloze jongeren hun verhaal hebben vertaald. Dit werd georganiseerd in de vorm van een diner pensant, waarbij jongeren, naasten, professionals en beleidsmedewerkers van betrokken organisaties en de gemeente aanwezig waren. Vanuit het diner is een kwartiermakersgroep opgestaan die opdrachten heeft gemaakt voor mogelijke vervolgprojecten. Het voornemen was om deze ideeën mee te nemen naar een werkconferentie met het werkveld, om te kijken of we van ‘ideeën’ naar uitvoering zouden kunnen gaan. Om het traject een extra impuls te geven is een theatervoorstelling met ervaringsdeskundigen ingezet en is er aandacht geweest in de lokale media.

Resultaat

Na drie maanden kwamen wij helaas tot de conclusie dat de de gemeente geen heil zag in De Beweging. Ondanks de aantoonbare feiten en brede steun van maatschappelijk partners, de jongeren en hun naasten hebben wij besloten het traject stop te zetten. Politieke besluiten worden niet altijd genomen met dezelfde logica als die van gewone mensen. Zoals Frans Duynstee, mijn leermeester bij NUON, dan zei "So be it." De trots, het plezier en de lering van dit traject nemen wij mee naar volgende opgaven.

Download de uitnodiging voor de Ervaringsreis