“U” wordt “JIJ”

“Een van de mooiste momenten in dit traject was het opdrachtatelier voor het programma Vrijwilligers in de Zorg. We laten de 30 deelnemers zich opstellen in een tijdlijn en vervolgens mogen ze vertellen over vrijwilligerswerk in hún tijd. De jaren 80, 90 en 00 komen voorbij en de anekdotes lijken veel op elkaar. Waar de verhalen veranderen was na 2010. Een ander type vrijwilliger met andere drijfveren, een andere manier van communiceren en andere eisen. U wordt overduidelijk JIJ. In het nieuwe vrijwilligersbeleid moeten wij daar goed rekening mee houden, anders gaan we toekomst in met het verleden voor ogen!”

Instelling in de ouderenzorg

"We lopen tegen een dubbele vergrijzing aan

Onze cliënten worden ouder maar onze medewerkers ook. Ondertussen nemen de kosten van zorg toe en worstelen we met personeelstekorten. Hier moeten we iets op vinden. De benodigde verbeteringen en innovaties organiseren we in projecten. Daar hebben wij echter weinig ervaring mee. Kan je ons helpen?

Opdracht

Help ons met de professionalisering van onze projecten zodat wij nu en in de toekomst hoogwaardige zorg kunnen leveren, een fijne werkplek zijn voor onze medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering kunnen voeren.

Samenwerking

De Raad van Bestuur treedt op als opdrachtgever
In de uitvoering werk ik samen met een intern projectteam bestaande uit een locatiemanager, een beleidsmedewerker en een opleidingsfunctionaris

Mijn rollen

Organisatieadviseur – veranderkundige
Methodiekontwikkelaar
Procesbegeleider
Trainer en coach

Looptijd

2 jaar

Aanpak

Er is een scan gemaakt van alle managers, teamleiders en stafmedewerkers die een rol vervullen als opdrachtgever, projectleider, projectteamlid en/of projectspecialist. Deze mensen zijn getraind in de methodiek Projectmatig Creëren zodat iedereen een gemeenschappelijk projecttaal spreekt. Ondertussen zijn drie strategische projecten begeleidt volgens een leren-door-te-doen aanpak. Middels interactieve sessies is een projectkalender opgesteld waarin de prioriteiten en samenhang tussen alle opgaven bepaald zijn. Deze sessies zijn nu opgenomen in de reguliere PDCA-cyclus. Interne staffunctionarissen hebben onder begeleiding masterclasses verzorgt over specialistische onderwerpen zoals het uitvoeren van implementatietrajecten, communicatie in projecten en projectfinanciën. Het interne projectteam heeft een eigen projectmanagement methodiek opgesteld en deze geldt nu als standaard voor de hele organisatie. Nieuwe medewerkers worden getraind in deze methodiek als onderdeel van hun inwerkprogramma. Er is een manager Projecten en Innovatie aangesteld die regie voor op strategische projecten vanuit het MT. Zij is proceseigenaar van het projectmatig werken en zorgt in die rol voor een doorontwikkeling van de methodiek en de verdere training van medewerkers.

Resultaat

Aan het eind van het traject is het werken in projecten niemand meer vreemd. Het meerjarenbeleidsplan wordt vertaald naar een dynischisch projectkalender en strategische projecten worden in samenhang uitgevoerd. De kennis en kunde die in de organisatie aanwezig is wordt beter benut en de zorg voor cliënten wordt op vele fronten verbeterd. Managers, medewerkers en vertegenwoordigers van de Cliëntenraad zijn tevreden over het behaalde resultaat.