“Ken je het programma Black Mirror van Netflix? Je denkt dat dat soort ontwikkelingen nog ver in de toekomst liggen. Niets is minder waar. We kunnen de dossiers van alle patienten in Nederland – of de hele wereld zelfs – laten scannen door een algoritme, op zoek naar de behandelwijze die voor alle patienten het beste werkt, of juist naar een behandeling die resultaat geeft voor de uitzondering. De techniek is er al lang. Het roept natuurlijk vragen op over privacy en ethiek, maar er is veel meer mogelijk dan ik dacht.

Landelijke belangenvertegenwoordiger in de zorg

"We kunnen ons geld maar één keer uitgeven

De zorg verandert razendsnel en wordt beïnvloed door technologische ontwikkelingen. Als overkoepelend orgaan moeten wij onze leden informeren over de laatste trends zijn en samen een strategische lijn uitzetten. Waar moeten instellingen op anticiperen? Mensen en middelen zijn beperkt, je moet goed weten op welke innovaties je in gaat zetten.

Opdracht

Help ons om te komen tot een goed advies voor ons bestuur, als het gaat om een middenlangetermijn strategie voor de inzet van technologie in de zorg. Doe dit op zo'n manier dat wij écht in gesprek gaan met het werkveld over wat er leeft en speelt.

Samenwerking

Het projectteam werkt in opdracht van het bestuur.
Er wordt nauw samengewerkt met beleidsmedewerkers en behandelaren van de aangesloten instellingen.
Externe deskundigen worden benaderd om het projectteam en werkveld te adviseren.

Mijn rollen

Procesontwerper
Facilitator en gespreksleider

Looptijd

6 maanden

Aanpak

Er zijn 5 expertsessies georganiseerd. In elke sessie hielden vertegenwoordigers uit de (medische) technologie 'tech-talks' over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Denk daarbij aan onder andere, smart cities, data mining, blockchain technologie en toepassingen van VR (virtual reality). Vertegenwoordigers uit het werkveld hebben vervolgens storyboards ontwikkeld waarin mogelijke toepassingen werden beschreven van de gepresenteerde technologieën. Aan het eind zijn de besproken technologieën gerangschikt. Wat gaat het echte verschil maken, waar kunnen we snel mee aan de slag en niet onbelangrijk, wat vinden wij zelf de meest prikkelende ontwikkeling?

Resultaat

Op basis van deze interactieve sessies heeft het projectteam een gedragen advies kunnen opstellen voor het bestuur van de organisatie. Een niet onbelangrijke spin-off van het traject was dat voorbeeldprojecten die tijdens de sessies besproken werden, een impuls hebben gegeven voor nieuwe projecten elders in het land en dat er nieuwe connecties zijn ontstaan in het netwerk van betrokken professionals.