In onze buurtscan komen we op het idee om op het internet te kijken. Daar kom ik drie lokale AirBnB-hosts tegen. Ik schrijf ze aan  om kennis te maken. Eén host verdwijnt gelijk van de radar. De tweede host is eigenaresse van een yogaschool en biedt spontaan haar grote lesruimte aan voor onze buurtbabbels. En de derde host raakt door onze uitnodiging zo betrokken bij de buurt dat hij aan het eind van het jaar tot Buurtbewoner van het Jaar wordt uitgeroepen. Dit had ik nooit kunnen bedenken toen 8 maanden daarvoor we de digitale snelweg op waren gewandeld!

Voor meer informatie

Grote gemeente

"Vasthouden aan dezelfde buurtaanpak en andere resultaten verwachten?

We investeren 15 jaar extra middelen in dit gebied maar de Buurtmonitor blijft op 5,9 steken. Nu kunnen we de bestaande opzet met dezelfde mensen voortzetten en hopen op een ander resultaat of we kunnen iets nieuws proberen. Maar hoe ziet zo’n andere aanpak er in de praktijk dan uit?

Opdracht

Help ons de bewonerstevredenheid te verhogen met een vernieuwde buurtaanpak. We moeten echt een ander spoor bewandelen!

Samenwerking

In deze opdracht wordt samengewerkt met een projectleider van de gemeente, professionals van welzijnsorganisaties en het buurtteam, plaatselijke scholen, bewoners en ondernemers uit de wijk en een groep studenten van de Academie van de Stad.

Mijn rollen

Trajectontwerper
Procesbegeleider
Ervaringsdeskundige
Coach

Looptijd

2 jaar

Aanpak

We ontwikkelen een traject gebaseerd op de aanpak van Theory U, in combinatie van de leerervaringen uit de projecten van In de Buurt van Geluk. We starten met een scan van de buurt. Samen met professionals en bewoners brengen we de geschiedenis, de plekken en de mensen van de buurt in kaart. De hamvraag is, wat moeten we weten om de buurt écht te leren kennen? Met deze aanwijzingen organiseren we een reeks van 8 BuurtBabbels, waarbij we bewoners, ondernemers en professionals uitnodigen om ideeën te komen om te buurt te verbeteren. Deze ideeën worden in co-creatie omgezet in activiteiten die in samenwerking tussen bewoners en professionals worden uitgevoerd.
De benadering slaat aan en trekt telkens nieuwe mensen aan. Het project daarom verlengd en in het tweede jaar wordt de aan aanpak overgedragen op professionals en een groep studenten die in de buurt actief is. Ondertussen wordt de ondersteuning voor initiatieven voorgezet en komen de buurt letterlijk en figuurlijk weer tot bloei.

Resultaat

Aan het eind van he traject wordt een tussentijdens Buurtmonitor uitgezet. Voor het eerst in 15 jaar scoort de buurt een voldoende: 6,9. De directe relatie tussen ons traject en deze score is lastig vast te stellen maar de trendbreuk is wel opvallend.
Wat we ook constateren is dat het bereik van onze integrale aanpak in ieder geval verder reikt dan alleen de ‘usual suspects’. Professionals, ouderen, jongeren en ondernemers bundelen hun krachten en dat levert boeiende initiatieven op. Sportactiviteiten voor jongeren, een veiligheidswhatsapp groep, een buurtfeest, een buurtschoonmaakploeg, ‘hanging baskets’ met bloemen die door bewoners worden geadopteerd, een kerstfeest waarin ouderen verzorgd worden. Er komt zelfs een eigen gesponsorde buurtkrant en buurtTV, met een Facebook-pagina waarop speciale gebeurtenissenlive worden verslagen.
Op het zomerfeest dat georganiseerd als afronding van het tweede jaar wist een kritische, oudere dame te vertellen: “ik woon hier al 25 jaar maar het is heel lang geleden dat zoveel leuke mensen iets voor en met elkaar hebben willen doen. Ik had nooit gedacht dat het iets zou worden maar ik ben nu echt enthousiast.”