“We werken al drie jaar intensief met elkaar samen. En toch zijn er veel dingen die ik nog niet van jullie wist. Nu ik jullie persoonlijke drijfveren ken, begrijp ik beter waarom je doet wat je doet. Laten we die motivatie, die kennis, die energie ook benutten in de volgende fase van dit programma. De opgave en onze rollen gaan veranderen, maar het is de combinatie van onze kwaliteiten die maakt dat we succes gaan boeken in de komende etappe van ons avontuur.”

Voor meer informatie
Provinciaal programmateam

"Nu dat de windmolens er komen zijn burgers aan zet. Maar gras groeit niet harder door er aan te trekken...

Na drie jaar is het gelukt om het technische aspect van onze opgave voor elkaar te krijgen. De windmolens worden binnenkort gebouwd, de beoogde megawatt worden gerealiseerd en lokale partijen zijn in een uitgebreid participatietraject betrokken geweest bij de keuze van de locaties. Maar hoe zorgen we nu voor een grote sprong voorwaarts in de energietransitie van de provincie als we in de volgende fase afhankelijk zijn van wat burgers en ondernemers uit zichzelf gaan doen?

Opdracht

Help ons om de strategie van ons programma te herijken, en wel op zo’n manier dat wij op persoonlijk niveau in kunnen tekenen op de komende drie jaar van het programma

Samenwerking

Het programmateam is opdrachtgever en uitvoerder tegelijkertijd.
Het team bestaat uit een projectleider en procesmanager van de provincie, een 'linking-pin' vanuit de gemeenten en een zelfstandige ondernemer die optreedt als inhoudsdeskundige

Mijn rollen

Organisatieadviseur
Deskundige op het gebied van project- en programmamanagement
Procesbegeleider en coach

Looptijd

1 maand

Aanpak

De werkconferentie is ingericht volgens het principe van een Theory-U-Lab. Er wordt een expeditie georganiseerd naar twee stakeholders in de regio, er wordt een analyse gemaakt van de IST- en SOLL-situatie, er worden verdiepingsgesprekken gevoerd tussen de leden van het team, de uitgewerkt scenario’s landen in een progammaopdracht-canvas en het geheel wordt vertaald naar een concreet 100-dagenplan.

Resultaat

De sessie leidt tot een nieuwe programmaplan voor de komende drie jaar van het programma en tot een herondering van rollen in het programmateam. De ‘flow’ waarin men terecht zat, krijgt een nieuwe impuls.